Deze picon is artisanaal bereid met een perfect gecombineerde smaak. De fles heeft een percentage van 16.3, graden. 

 

 

-Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen voor [woensdag] worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

 

- Vestigingsadres : Oostendestraat 36 8600 Diksmuide

 

-Algemene voorwaarden :

  • Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt op de declaratie een andere betaaltermijn vermelde is.

 

  • Betaald opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebrek, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten tot dat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

  • Blijft opdrachtgever in gebreke dab zal de dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij wettelijk buitenrechtelijk.